Шаблон:Количество байтове

Единици за количество байтове
с десетични представки с двоични представки
(ISO/IEC 80000)
Име Символ Количество Име Символ Количество
килобайт kB 103 кибибайт KiB 210
мегабайт MB 106 мебибайт MiB 220
гигабайт GB 109 гибибайт GiB 230
терабайт TB 1012 тебибайт TiB 240
петабайт PB 1015 пебибайт PiB 250
ексабайт EB 1018 ексбибайт EiB 260
сетабайт ZB 1021 себибайт ZiB 270
йотабайт YB 1024 йобибайт YiB 280