[редактиране] [почистване] Документация

Употреба

Шаблонът се поставя след реплики в беседите, които са оставени неподписани. Задължително се замест: -ва. Използва се с три безименни (позиционни) параметъра, от които първият е задължителен, а вторият, третият и четвъртият – не са.

{{замест:неподписано|потребител|дата-и-час|oldid|TZ}}
  • потребител — потребителска сметка или IP адрес на автора на неподписания коментар
  • дата-и-час — дата и час на редакцията, с която е добавен неподписаният коментар
  • oldid — oldid на версията, с която е добавен неподписаният коментар
  • TZ — часова зона, по подразбиране UTC

Тези данни следва да се копират точно от историята на страницата.

Примери
{{замест:неподписано|Потребител}}

Пример за употреба на шаблон:неподписано. — Предният неподписан коментар е направен от Потребител (приноси • беседа)

{{замест:неподписано|Потребител|10:42, 17 август 2008}}

Пример за употреба на шаблон:неподписано с посочени дата и час на редакцията. — Предният неподписан коментар е направен от Потребител (приноси • беседа) 10:42, 17 август 2008 (UTC)

{{замест:неподписано|Потребител|13:42, 17 август 2008||EEST}}

Пример за употреба на шаблон:неподписано с посочени дата, час и времева зона на редакцията. — Предният неподписан коментар е направен от Потребител (приноси • беседа) 13:42, 17 август 2008 (EEST)

{{замест:неподписано|Потребител|10:42, 17 август 2008|1875595}}

Пример за употреба на шаблон:неподписано с посочен oldid на редакцията. — Предният неподписан коментар е направен от Потребител (приноси • беседа) 10:42, 17 август 2008 (UTC) (проверка)

{{замест:неподписано|192.16.188.128|10:42, 17 август 2008}}

Пример за употреба на шаблон:неподписано с нерегистриран потребител. — Предният неподписан коментар е направен от анонимен потребител с адрес 192.16.188.128 (беседа) 10:42, 17 август 2008 (UTC)

{{замест:неподписано|2001:610::64|10:42, 17 август 2008}}

Пример за употреба на шаблон:неподписано с нерегистриран потребител с IPv6 адрес. — Предният неподписан коментар е направен от анонимен потребител с адрес 2001:610::64 (беседа) 10:42, 17 август 2008 (UTC)

Внимание

При промени в шаблона, касаещи броя, реда или наименуването на параметрите, задължително трябва да се обнови съдържанието на системното съобщение MediaWiki:Common.js/Edit tools data/Неподписано, чрез което този шаблон се вика от падащо меню в режим на редактиране. Такава актуализация може да направи само администратор (отправете заявка).

Вижте също