Уикипедия:История на страница

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Всички страници в Уикипедия, които подлежат на редактиране, т.е. всички с изключение на специалните, имат прилежаща страница с историята, която съдържа всички стари версии на уикитекста, обозначени с датата и часа (по UTC) на редакцията, потребителското име или IP адрес на редактора, както и резюмето на редакцията. Записите в историята на всяка страница са достъпни за преглеждане, сравняване и възвръщане чрез щракването на бутона История между Редактиране и Преместване в горната част на страницата (при стандартния облик Монобук).

 • Всички записи в историята са в обратен хронологичен ред: най-горе са най-последните промени.
 • За да прегледате конкретна версия, щракнете на препратката под датата и часа.
 • За да сравните някоя стара версия с текущата версия, щракнете на препратката тек.
 • За да сравните някоя версия с предходната ѝ, щракнете на препратката пред.
 • За да сравните двойка версии, отбележете по-старата от двете версии с радио-бутона в лявата колона и по-новата от тях — с радио-бутона в дясната колона. След това щракнете на бутона Сравнение на избраните версии.
 • Малките промени са отбелязани с м.

История на страница

редактиране
История на страница с отбелязани основните компоненти
 1. Заглавието на страницата е Преглед на историята на „...“. Активни са и двата бутона: Статия и История
 2. Преглед на извършените административни действия по страницата показва записите в дневниците, които съответстват на тази страница, например действия свързани с преместване, защита .
 3. Има възможност за избор по колко записа от историята да се показват наведнъж. Съответно, има препратки към предишните и следващите страници.
 4. За да се направи сравнение между две версии, в лявата колона се избира по-старата версия, а в дясната — по-новата версия. След това се щраква на бутона Сравняване на избраните версии. Записите на двете сравнявани версии се открояват от останалите благодарение на светло сивия си фон.
 5. Препратката тек (от текуща) сравнява дадена стара версия с текущата (последната към момента), т.е. показва в какво се изразяват промените, настъпили от дадена редакция досега. Препратката пред (от предишна) сравнява дадена версия с предишната ѝ, т.е. показва в какво се е изразила редакцията във въпросната версия.
 6. Дата и час на редакцията (по UTC). Щракването на тази препратка отваря версията на страницата към този момент от време.
 7. Редакторът е нерегистриран и в историята на страницата е записан под IP адрес. Има препратки към неговите приноси и беседа.
 8. Редакторът е регистриран и в историята на страницата е записан с потребителското си име. Има препратки към неговата потребителска страница, беседа и приноси.
 9. Редакцията е направена през сметка, която има бот-статус. Има препратки към потребителската страница, беседата и приносите на бота.
 10. Резюме на редакция по раздел от страницата.
 11. Автоматично генерирано резюме при пълно заместване на съдържанието на страницата.
 12. Запис за преместването на страницата от старо към ново (настоящото) заглавие. Преместванията се записват като малки промени. Препоръчително е да се вписва обосновка на преместването, която се появява като резюме на редакцията.
 13. Буквата м означава, че редакцията е била отбелязана като малка промяна.
 14. От 19 април 2007 г. всеки запис в историята съдържа информация за броя байтове в текущата версия. Разликата между тези две числа се вижда в съответния запис в последните промени и понякога може да служи за ориентир на уикипедианците за откриване на вандализми.
 15. Препратката връщане дава възможност за възвръщане на редакцията.

История на файл

редактиране

Когато става дума за файлове, трябва да се направи уточнението, че се пазят два вида история:

Веднъж качен един файл под някакво име, след това под същото име могат да се качват нови версии на файла, или дори съвършено различни файлове (различни по отношение на размерите, но не и по отношение на разширението). Качените файлове се складират във виртуалното именно пространство Медия:. Различните версии на файловете могат да се възвръщат, но не могат да се сравняват, като единственият ориентир при връщането остават датата, редакторът и коментарът на качването.

От друга страна, описателната страница на дадена картинка, която се намира в именно пространство Картинка: съдържа своя собствена история във вече познатия вид.

Значение

редактиране

Връзка с GFDL

редактиране

Съхраняването на пълна история на всяка страница с възможност за сравняване на отделните версии е една от основните характеристики на софтуерната технология МедияУики, с която са създадени Уикипедия и нейните сродни проекти. Тази характеристика на софтуера е в съзвучие с Лиценза за свободна документация на ГНУ, под който се публикуват проектите на Фондация Уикимедия и който запазва правото на всеки от съавторите да получи признание за работата си, като същевременно го освобождава от отговорност за промените, направени от други хора.

Историите на страниците дават възможност:

 • да се документира датата и часа на всяка редакция,
 • да се идентифицира кой стои зад всяка редакция,
 • в какво се изразява редакцията.

При изтрити страници тези данни са частично недостъпни (освен за потребители с администраторски и по-висок статут), но могат да бъдат възстановени и е абсолютно невъзможно да бъдат фалшифицирани. Всичко това прави възможно практическото приложение на условията на Лиценза при доказване на авторство, както и за доказване на нарушения на авторски права.

Преместване на страница с историята

редактиране

Понякога се случва добро енциклопедично съдържание да се намира в страница озаглавена по неподходящ начин. Въпреки че привидно по-лесният начин е съдържанието да се копира и постави в друга страница с по-удачно заглавие, истината е, че правилният начин е да се направи преместване (преименуване). Само по този начин се запазва пълната история на редакциите по страницата, като действието по преместване просто се добавя като пореден запис към тази история.

Използване на историите

редактиране

Постоянна препратка към версия

редактиране

Всяка версия на дадена страница може да се адресира по уникален начин чрез постоянна препратка (permanent link, permalink). В този случай под заглавието на страницата се появява информация за датата, часа и редактора, както и препратки към по-стара версия (освен ако е адресирана първата версия) и препратки към по-нова версия (освен ако е адресирана последната версия на страницата).

Единият вариант да се избере постоянна препратка е през менюто с инструменти, и това е постоянната препратка към последната версия на страницата. Другият вариант е през историята на страницата с щракване върху препратка с дата и час (вж т. 6 от горния екранен кадър).

Постоянни препратки към първата, междинната и последната версия на страница

Сравняване на версии

редактиране

Освен да се преглежда как е изглеждала страницата към даден отминал момент от време, могат и да се сравняват отделните версии: както по двойки съседни, така и през няколко междинни.

Сравняване на две непоследователни версии на страница

Възвръщане на стари версии

редактиране

Всеки път, когато дадена страница бива редактирана, новата версия се запазва в историята на страницата, заедно с всички останали по-стари версии. Уики-софтуерът позволява версиите на страниците не само да се разглеждат, но и да се възвръщат към предишни състояния. Това обикновено се налага, когато страницата е станала обект на вандализъм.

Архивиране

редактиране

Макар че не е най-популярният и препоръчителен метод, възможно беседи да се архивират чрез постоянна препратка. Не е необходимо старите разговори да се пазят на отделни страници, а целият архив може да се събере в една постоянна препратка към стара версия на страницата.

Изтриване и възстановяване

редактиране

С изтриването на страница, нейното съдържание и история стават недостъпни за потребители без администраторски или по-висок статут. Това обаче не означава безвъзвратна загуба, изтритите страници и дори файлове е възможно да бъдат възстановявани, заедно с пълните си истории.

Действията по изтриване и възстановяване не оставят записи в самата история на страницата. Те обаче се записват в Дневника на изтриванията. Възможно е да бъдат възстановени не всички, а само част от записите в историята на изтрита страница.

Нарушени авторски права и вандализми

редактиране

Трябва да е добре известно, че в старите версии на страниците е възможно да присъства проблемно и неблагонадеждно съдържание. Също така, въпреки че по презумпция всички приноси към Уикипедия са съвместими с лиценза GFDL, възможно е (неволно от незнание или нарочно като вандализъм) да е бил добавен материал със запазени авторски права. Когато по-късно нарушението бъде открито и материалът — премахнат, той все пак остава достъпен в по-стара версия на страницата.

Ако нарушението на авторското право е възникнало още със създаването на страницата, тя подлежи на пълно изтриване от администратор. В случаите когато нарушението е възникнало във вече съществуваща страница с натрупана история обаче не се практикува генералното премахване на проблемните записи от историите, освен при изразено изрично желание от страна на носителя на авторските права. Премахването на една част от записите в историята става като първо се изтрие страницата и после останалите записи се отбележат за възстановяване.

Вмъкнати страници

редактиране

Възможно е страницата да е организирана така, че съдържанието на един или повече нейни раздели да се намира в друга страница, вмъкната в тази чрез фигурни скоби на принципа на шаблоните. Това означава, че разделите имат собствени истории, а именно историите на вмъкнатите страници. Дори и основната страница да е в списъка ви за наблюдение, вмъкнатите страници не влизат в този списък автоматично и трябва да се добавят в него ръчно.

Вижте също

редактиране