{{{1}}}
[редактиране] [почистване] Документация

Употреба

редактиране

Шаблон за графично открояване на цитат от основния текст на енциклопедичната статия. Използва се с три безименни (позиционни) параметъра:

 1. {{цитат|ТЕКСТ}}
 2. {{цитат|ТЕКСТ|РЕФЕРЕНЦИЯ}}
 3. {{цитат|ТЕКСТ|РЕФЕРЕНЦИЯ|ЛЯВО}}
 4. {{цитат|ТЕКСТ|РЕФЕРЕНЦИЯ|ЛЯВО|подцвят}}
 5. {{цитат|ТЕКСТ|РЕФЕРЕНЦИЯ|ЛЯВО|подцвят|рамка}}
 • първи задължителен параметър за текст на цитата, текстът може да се даде в удебелен или наклонен шрифт от редактора;
 • втори незадължителен параметър за референция към името на автора на цитата и/или мястото, където е публикуван;
 • трети незадължителен параметър за задаване на позициониране в лявата част на текста, по подразбиране е центриран.
 • четвърти незадължителен параметър за задаване на подцвят (без значение е какво точно ще се попълни — достатъчно е да не бъде празен).
 • пети незадължителен параметър за задаване на рамка (без значение е какво точно ще се попълни — достатъчно е да не бъде празен).

Параметрите, които не използвате се оставят с празни позиции. Празните параметри в края на шаблона е добре да бъдат премахнати, т.е. {{цитат|ТЕКСТ||||рамка}} е нужно, но {{цитат|ТЕКСТ|}} е добре да бъде избягвано.

Знакът = в текста на цитата

редактиране

Тъй като знакът = (равно) се използва за указване на номерираните и именувани параметри, когато се използват безименни, позиционни параметри, както в примерите по-горе, той не трябва да присъства в текста на цитата (както, впрочем, и в останалите безименни параметри, ако са попълнени). Има два начина този проблем да бъде заобиколен:

 1. Да се използва <nowiki>, например {{цитат|Някакъв текст, в който знакът <nowiki>=</nowiki> присъства.}}.
 2. Да се използва шаблонът {{=}}, например {{цитат|Някакъв текст, в който знакът {{=}} присъства.}}.

Общи примери

редактиране

{{цитат|Кана сюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери (разстоянието), направи на средата могила. От самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кана сюбиги. Нека Бог да го удостои да проживее сто години.|Търновски надпис на кан Омуртаг}}

само текст
Кана сюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери (разстоянието), направи на средата могила. От самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кана сюбиги. Нека Бог да го удостои да проживее сто години.

Търновски надпис на кан Омуртаг

с подцвят
Кана сюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери (разстоянието), направи на средата могила. От самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кана сюбиги. Нека Бог да го удостои да проживее сто години.

Търновски надпис на кан Омуртаг

с рамка и форматиране на текста от редактора
Кана сюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери (разстоянието), направи на средата могила. От самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг, кана сюбиги. Нека Бог да го удостои да проживее сто години.

Търновски надпис на кан Омуртаг

Примери със знак =

редактиране
{{цитат|1=..μωσης ὁ Γρηγόριο(ς)........ σκηνὴν ἐγείρας τὸν θεόγραφον νόμον: ἒθνη τὰ Μυςῶν ἐκδιδάσκει πανσόφως ⁘ ἒτους ͵ϚΩʹΚʹΕʹ

...[[Григорий I Охридски|Григорий]]... като издигна храм, мизийските народи поучава всемъдро на богописания закон. Година 6825 (<nowiki>=</nowiki>1317 от Христа)}}
..μωσης ὁ Γρηγόριο(ς)........ σκηνὴν ἐγείρας τὸν θεόγραφον νόμον: ἒθνη τὰ Μυςῶν ἐκδιδάσκει πανσόφως ⁘ ἒτους ͵ϚΩʹΚʹΕʹ

...Григорий... като издигна храм, мизийските народи поучава всемъдро на богописания закон. Година 6825 (=1317 от Христа)

{{цитат|1=..μωσης ὁ Γρηγόριο(ς)........ σκηνὴν ἐγείρας τὸν θεόγραφον νόμον: ἒθνη τὰ Μυςῶν ἐκδιδάσκει πανσόφως ⁘ ἒτους ͵ϚΩʹΚʹΕʹ

...[[Григорий I Охридски|Григорий]]... като издигна храм, мизийските народи поучава всемъдро на богописания закон. Година 6825 ({{=}}1317 от Христа)}}
..μωσης ὁ Γρηγόριο(ς)........ σκηνὴν ἐγείρας τὸν θεόγραφον νόμον: ἒθνη τὰ Μυςῶν ἐκδιδάσκει πανσόφως ⁘ ἒτους ͵ϚΩʹΚʹΕʹ

...Григорий... като издигна храм, мизийските народи поучава всемъдро на богописания закон. Година 6825 (=1317 от Христа)

Внимание

редактиране

При промени в шаблона, касаещи броя, реда или наименуването на параметрите, задължително трябва да се обнови съдържанието на системното съобщение MediaWiki:Common.js/Edit tools data/Цитат, чрез което този шаблон се вика от падащо меню в режим на редактиране. Такава актуализация може да направи само администратор (отправете заявка).

Вижте също

редактиране