Отваря главното меню

Григорий (на гръцки: Γρηγορίος) е византийски духовник, охридски архиепископ към 1317-1327 година.

Григорий
Γρηγορίος
византийски духовник
Роден
Починал

Религия Православие

БиографияРедактиране

Заема охридската катедра след Макарий, последните сведения за когото са от 1299 година. Името му е споменато в гръцки тухлен надпис върху западната стена на добавения по негово време към църквата „Света София“ двуетажен притвор: "...Григорий..., като издигна храм, всемъдро поучава мизийския народ на богописания закон. Година 6825 [1317 г. от Р.Х.]"[1] Запазени са три негови писма до различни лица[2] и съчинена от него църковна служба за отците от Седмия вселенски събор.[3] Вероятно до Григорий се отнася и молитвеното посвещение върху една дарена на охридската архиепископия плащаница: „Помени при светите жертви, пастирю на българите, цар Андроник Палеолог".[4] През 1327 г. Григорий преговаря от името на византийският император с претендента Андроник III Палеолог.[5] Неизвестно е кога точно умира или напуска архиепископската длъжност, но това става с положителност преди 1341 година.[6]

БележкиРедактиране

  1. Кратко житие на Климент охридски. София, Издателство на БАН, 1966.; Иванов, Й., Български старини из Македония. С., 1970, 34-35.
  2. Κουρούσης, Σ. Ι. Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (ιγ´/ιδ´ αἰ.) ἐπιστολαὶ μετά τινων βιογραφικῶν ἐξακριβώσεων. — Ἐπετηρὶς Ἑταιρίας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 45, 1981-1982, 516-558.
  3. Trapp, E. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1976-1996. № 91716.
  4. София, НИМ, инв. № 29231; Бойчева, Ю. Функционални и иконографски особености на плащаницата през ХІV-ХV век. Византийски плащаници в България. – Проблеми на изкуството, 38, 2005, № 4, 15-26.
  5. Trapp, E. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1976-1996. № 91716.
  6. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия, т.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 1995, [1924]. с. 213.
Макарий I охридски архиепископ
(преди 1317 – преди 1341)
Антим Метохит