В шаха, всеки играч притежава един от двата еднакви набора от фигури но с различни цветове. Всеки набор се състои от шест вида фигури:

От ляво на дясно: Цар, Дама, Офицер, Топ, Кон, и Пешка

Всяка фигура се движи по различен начин:

  • Топът се движи неограничен брой полета ортогонално (хоризонтално и вертикално) на играчите (напред, назад, наляво и надясно).
  • Офицерът се движи неограничен брой полета по диагонал.
  • Дамата се движи неограничен брой полета ортогонално или по диагонал.
  • Царят се движи само по едно поле ортогонално или по диагонал.
  • Конят се движи под формата на буквата „Г“ (две полета в едната посока и едно поле ортогонално на тях). Единствено конят може да прескача други фигури, когато се движи.
  • Пешката се движи само по едно поле (или две полета, виж по-долу) напред в права линия, докато не срещне противникова фигура диагонално (наляво или надясно) едно поле пред пешката; ако се получи такава ситуация, тогава пешката може или да се премести диагонално за да вземе противниковата фигура или да продължи своя ход напред. Пешката може да се премести едно или две полета, само ако не е местена от нейното първоначално положение.

Фигурите взимат противникова фигура като стъпят на нейното поле, с изключение на правилото ан-пасан (виж пешка).

Обикновено цветовете на двата набора от фигури са в комбинация – бяло и черно, кафяво и кремаво, черно и червено, зелено и бяло.

Фигурите, които се използват за игра са обикновено триизмерни, като са по-високи отколкото са широки. Например, за набора от фигури направени за дъска с широчина на квадратчето 2 инча (5 см), царят ще е с височина около 95 мм. Срещат се в различни дизайни, като най-известният е „Дизайна на Стаунтън“, наименован на Хауърд Стаунтън (английски шахматист от 19 век) и изработен от Натаниел Кук.

За игри, играни на високо ниво, се използват по-често фигури от дърво, докато за игри на ниско ниво или много големи турнири, фигурите от пластмаса са по-използвани. Въпреки че физическия цвят на фигурите за шахмат може да варира, по-светлият е наречен „бял“ докато по-тъмният е наречен „черен“.

За обикновена игра, фигурите от „Дизайна на Стаунтън“ са стандартни. Височината на царя трябва да бъде между 86,5 мм и 115 мм. Предпочитана е височина от 95 мм до 102 мм. Диаметърът на царя трябва да бъде 40 – 50 % от неговата височина. Размерите на другите фигури трябва да бъдат пропорционални на размера на царя. Размерът на квадратчетата трябва да е приблизително 1,25 – 1,3 пъти диаметърът на основата на царя. Квадратчетата с големина приблизително 6 см са подходящи за набор от фигури, чийто цар е с височина в обхвата от 95 мм до 102 мм.

Вижте същоРедактиране