Тази статия е за библейския разказ. За съчинението на Йоан Екзарх вижте Шестоднев (Йоан Екзарх).

„Шестоднев“ (на гръцки: Ἡ Ἑξαήμερος Δημιουργία – Шестдневното сътворение) е библейски разказ за сътворението на света в книгата „Битие“.

Икона „Шестоднев“

Наименованието отразява общото название на 6-е дни, по време на които според библейския разказ Бог сътворява света.

Означава също така тълкувателни философско-богословски произведения на светите отци на църквата и други християнски богослови за сътворението на света. Представляват тълкувания на началните глави на книгата „Битие“, обясняват сътворяването на света от гледна точка на християнското учение. Често включват 6 отделни разказа, разказващи за 6-те дни на сътворението на света.

Сред най-известните съчинения по темата са:

От 16 век в руския иконопис има сюжет шестоднев.

Вижте също редактиране