Охсун

(пренасочване от Шун)

Охсун, Хсун или Шун е прабългарски военачалник от 9 век, служил при българския кан Омуртаг.

Охсун
български болярин
Починал

Той носел титлата жупан-таркан и бил от рода Кюригир (или Киригир). В негова чест Омуртаг поставя мемориален каменен надпис, според който Охсун се числял към приближените на владетеля, т.н. „хранени хора“ и е загинал в битка[1].

НадписРедактиране

Оригинал Превод

Κανασυβιγι Ομυρταγ
ο Χσουνοσ ο ζουπαν ταρ-
κανοσ θρεπτοσ αντροποσ
μου ιτον κε απεθαεν ισ το
φοσατον. ιτον δε το γενοσ
αυτου Κυριγηρ[2]

Канасивиги Омиртаг
Хсун жупан тарканът
беше мой хранен човек
и умря във войската
родът му беше Киригир

КоментарРедактиране

Поради това, че надписът е на гръцки и думите не са отделени една от друга съществуват различни тълкувания на оригиналните български имена и титли. Според старогръцко и средногръцко произношение – Киригир и Кюрегир и Кюрегер; сюбиги, ювиги, сивиги. Според това дали има или няма определителен член – Хсун и Охсун, Миртаг и Омиртаг (Муртаг и Омуртаг). Според това дали първата сигма е към първата или към втората дума – канас ивиги (канас ювиги), тоест кан с номинативно окончание или кана сивиги (кана сюбиги).

В българската историческа наука за името на кана на базата и на други негови надписи и чужди източници е утвърдена формата Омуртаг.

ИзточнициРедактиране

  1. Енциклопедия „България“, БАН, 1984, т.4, стр.790
  2. Старобългарски надписи – надпис 61