Ер пренасочва насам. За френската група вижте Ер (група).
Кирилска буква Ъ
Уникод (hex)
Главна: U+042A
Mалка: U+044A

Ъ, ъ или ер голям е буква от кирилицата, 27-а в българската азбука. В руския език е известна като „твърд знак“ (на руски: твёрдый знак), но не представлява отделен гласен звук. Преди реформата в сръбския език се нарича „дебело йер“ (на сръбски: дебело їер).

При записване с международната фонетична азбука, звуковата стойност на буквата „ъ“ в българския език, когато е под ударение, се отбелязва със знака за междинна задна незакръглена гласна [ɤ̞] (път: [ˈpɤ̞t]).

Когато не е под ударение обаче, звукът се редуцира до ɐ (ка̀мък [ˈkamɐk]). В такива случаи, звукът на буквата „ъ“ е практически неразличим от звука на неударената гласна „а“ [1], което понякога създава трудности при писане.

Употреба

редактиране

По съвременния български правопис „ъ“ много рядко се пише накрая на думи (пише се напр. когато звукът е под ударение в думи от турски, китайски и други езици).[2] При определени окончания, които съдържат или завършват със звука ъ, като при членуваните с кратък член съществителни имена или определени глаголни форми при някои видове глаголи, правописните правила изискват да се пише „а“ вместо „ъ“ и „я“ вместо „йъ“: мъжа̀ (но мъжъ̀т), благодаря̀, благодаря̀т.

Исторически развой

редактиране

Старобългарската гласна ъ (голям ер) е била задна гласна, с предполагаем звук на свръхкратка гласна [u] (според някои автори [о]).[3] Тя се употребява в българската писмена традиция векове след като е спряла да съществува като звук. Писането на краесловните ерове е премахнато едва с правописната реформа от 1945 година.

Кодова таблица Буква Десетично Шестнадесетично Осмично Двоично
Уникод Главна 1066 042A 002052 00000100 00101010
Малка 1098 044A 002112 00000100 01001010
ISO 8859-5 Главна 202 CA 312 11001010
Малка 234 EA 352 11101010
KOI 8 Главна 255 FF 377 11111111
Малка 223 DF 337 11011111
Windows 1251 Главна 218 DA 332 11011010
Малка 250 FA 372 11111010

HTML кодовете са: Ъ или Ъ за главна буква и ъ или ъ за малка буква.

Вижте също

редактиране
  1. Стр. 8 от Пашов, Петър. Българска граматика. Хермес, 2005, [1999], 456 с. ISBN 9544596534.: И все пак трябва да се признае, че неударено а и неударено ъ, неударено о и неударено у звучат толкова близко, че практически не се различават.
  2. стр. 12, §1.7 от БАН. Правопис и пунктуация на българския език: Основни правила. София, Просвета, 2011, 176 с. ISBN 9789540126043.
  3. стр. 49 от Харалампиев, Иван. Историческа граматика на българския език. Велико Търново, Фабер, 2001. ISBN 954775064X. с. 244.