Windows-1251 е 8-битов (еднобайтов) набор символи, проектиран от Microsoft за езиците, използващи кирилица, като български, руски и други.

Windows-1251 и KOI8-R (или украинският му вариант KOI8-U) са много по-разпространени от ISO 8859-5, който не се използва масово. Те постепенно се изместват от двубайтовата кодировка Unicode, с която работи и Уикипедия.

Windows-1251
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x не се използват
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Ђ Ѓ ѓ ... Љ Њ Ќ Ћ Џ
9x ђ љ њ ќ ћ џ
Ax NBSP Ў ў Ј ¤ Ґ ¦ § Ё © Є « ¬ SHY ® Ї
Bx ° ± І і ґ µ · ё є » ј Ѕ ѕ ї
Cx А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Dx Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Ex а б в г д е ж з и й к л м н о п
Fx р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

В таблицата по-горе 20 е символът за интервал (шпация), A0 е несекаем (твърд) интервал, а AD е меко тире (Soft hyphen).

Външни препратки Редактиране