Секст Юлий Север

(пренасочване от Юлий Север)

Гней Миниций Фаустин Секст Юлий Север (на латински: Sextus Julius Severus Julius Severus; пълното му име на италиански е: Gneo Minucio Faustino Sesto Giulio Severo; на латински: Gnaeus Minicius Faustinus Sextus Iulius Severus) е политик и генерал по времето на император Адриан.

През 119/120–127 г. е управител на римската провинция Горна Дакия (Dacia superior). През октомври-декември 127 г. е суфектконсул заедно с Луций Емилий Юнк.

От 128 до 131 г. той е управител на Долна Мизия (Moesia Inferior). През 131 г. е управител на Британия.

През 133 г. е изпратен в Юдея, за да потуши въстанието на Шимон Бар Кохба.

ИзточнициРедактиране

  • Peter Salway, A History of Roman Britain, Oxford University Press, 2001, pp. 140-141.
  • M. Mohr, „The Geographical Scope of the Bar-Kokhba Revolt“, in: P. Schäfer, The Bar Kokhba War Reconsidered, Mohr Siebeck, 2003, pp. 111-113.