Юлски дни 1917 – стихийно избухнала демонстрация в Петроград на 16 – 17 юли против буржоазното Временно руско правителство, в която участват над 500 000 работници и войници под лозунга „Цялата власт на съветите“. Болшевиките я възглавяват, за да ѝ предадат мирен и организиран характер. По нареждане на правителството юнкерски и офицерски отряди стрелят по демонстрантите. Юлските събития слагат край на двувластието. Властта преминава изцяло в ръцете на контрареволюционното временно правителство, а съветите, поради есеро-меншевишкото им ръководство, се превръщат в негов безсилен придатък. Лозунгът „Цялата власт на съветите“ е снет временно. Болшевиките минават в нелегалност и започват подготовка за въоръжено въстание – Велика Октомврийска социалистическа революция.

Юлска демонстрация 1917 в Петроград