Отваря главното меню

Юрушка Грамада (Юрушка Чука) е връх в средна Стара Планина, разположен на изток от връх Параджика. Висок е 2136 м. Стръмните северни склонове на върха оформят характерен продълговат рид, отделящ долините на реките Пръскалска от запад и Ожовица от изток. На един от притоците на Пръскалска река е разположен и водопадът Видимското пръскало – висок около 80 м. В района има още няколко красиви по-малки водопада, оставащи скрити от погледа на обикновения турист поради сложността на терена.

Юрушка Грамада
Общи данни
Местоположение Област Ловеч, България
Част от Стара планина
Надм. височина 2136 m

Южните склонове на върха са по-полегати, затревени и прорязани от няколко улея. Оттук извират Селската река и Капаклийската река, които след сливането си дават началото на река Тунджа.