Ябълчена киселина

Ябълчената или хидроксиянтарната киселина или малат е двуосновна органична киселина. Има химична формула HOOC-CH(OH)-CH2-COOH. Представлява безцветно, хигроскопично кристално вещество, добре разтворимо във вода и етанол. За пръв път е изолирана от шведския химик Карл Вилхелм Шееле (Carl Wilhelm Scheele) през 1785 г. от зелени (неузрели) ябълки.

Структурна формула на ябълчената киселина

РазпространениеРедактиране

В свободно състояние или под формата на соли (малати, от лат. malum – ябълка) се намира в ябълки, киселици, вишни и други плодове. Като никотинова сол се съдържа в тютюна и махорката.

Роля в метаболизмаРедактиране

Малатът е междинен продукт в цикъла на Кребс и глиоксалатния цикъл при обмяната на веществата в организмите.

ПриложениеРедактиране

Ябълчената киселина намира приложение в органичния синтез, в медицината и др. Използва се като хранителна добавка с естествен приозход (Е296) при производството на безалкохолни напитки и сладкарски изделия.