Йотираният голям юс или йотирана голяма носовка (Ѭ,ѭ) е производно на буквата голям юс, съществувала в кирилицата и глаголицата. Буквата представлява йотиран (с прибавено преди носовата гласна и/й) вариант на големия юс, като нейната звукова стойност се изразява с [jɔ̃] (йон, йън). Тя предава позиционно съответствие на голямата носовка след гласна или мека съгласна. Доказателство за нефонемния ѝ характер в Кирило-Методиевския диалект е отсъствието на буквата в първоначалния вид на глаголицата.

Вижте същоРедактиране

Кодиране Буква Регистър Десетичен код Шестнадесетичен код Осмичен код Двоичен код
Уникод Йотиран голям юс Главна 1132 046c 02154 0000010001101100
Малка 1133 046d 02155 0000010001101101