Active Server Pages

(пренасочване от ASP)

Active Server Pages (ASP), познат още като Classic ASP или ASP Classic, е първата разработка на Microsoft свързана със скрипт-машина за динамично-генерирани уеб страници, предназначена за сървъри. Първоначално пуснат като добавка за Internet Information Services (IIS) чрез Windows NT 4.0 Option Pack, впоследствие е включен като свободен компонент на Windows Server (в първоначалната версия на Windows 2000 Server). Впоследствие е заменен от ASP.NET.

Active Server Pages
Информация
Разработчик Microsoft
Последна версия 3.0
Вид софтуер Web application framework
Лиценз Proprietary

Развитието на функционалността на ASP сайтовете използва активен скрипт в двигателна поддръжка на Component Object Model (COM), с всеки обект осигурявайки сродна група на често използвани функции и информационни атрибути. В ASP 2.0 има шест вградени обекта: Application, ASPError, Request, Response, Server и Session. Session например е сесиен обект, базиран на бисквитки, който предава състоянието на променливите от страница на страница.