Международно бюро за мерки и теглилки

(пренасочване от BIPM)

Международното бюро за мерки и теглилки (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) е стандартизационна организация, една от трите организации, създадени да поддържат системата SI по силата на Конвенцията за метъра (Metre Convention).

Намира се в предградието на Париж Севър, Франция, където се ползва с извънтериториален статус.

Съгласно нейния официален сайт:

Задачата на Международното бюро за мерки и теглилки е да осигурява на всички страни по света информация за измерванията и тяхната проследимост съгласно Международната система единици (SI). Тя извършва тази дейност по силата на Конвенцията за метъра, която е едно дипломатическо споразумение между 51 държави. BIPM действа чрез редица консултативни комитети, членове на които са националните метрологични центрове и лаборатории на държавите членки на Конвенцията, както и чрез собствени лаборатории.

BIPM провежда научни изследвания, свързани с измерванията. Тя взема участие в (а също и организира) международни сравнения на националните еталони на страните, както и калибрирането им за членовете на организацията.

Другите две организации са:

В България Националният център по метрология (НЦМ) е част от Българския институт по метрология (БИМ).

Външни препратки

редактиране