MAC адрес

(пренасочване от MAC)

Media Access Control адрес или накратко MAC адрес е уникален идентификатор на производителя на мрежовите адаптери по технологията Ethernet. Използва се в едноименния протокол Media Access Control protocol, който е част от каналния слой на OSI модела. MAC адресите се използват и при други мрежови технологии, базиращи се на IEEE 802 стандарта.

При изписване представлява дванадесет символа в шестнадесетична бройна система.

Пример: 00-17-31-9B-00-7E

Първите шест символа дават информация за производителя на хардуера, а останалите шест са уникални, и се предполага че няма два хардуера с еднакъв MAC адрес. Много често изглежда така – 6 символа име на производител, следвано от останалите 6 символа

Пример: за Cisco EC:4C:42

MAC адреса се използва от комутаторите (суичовете) за определяне на пътя, по който да минават пакетите информация, за да достигнат крайната точка.