PR (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

PR обикновено се отнася за връзки с обществеността, като съкращение на английския термин public relations.

PR може да се отнася също и за:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.