Sic (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Sic е латинската дума, означаваща „така“ (виж sic). Може да означава още:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.