UTC+9 е часово отместване използвано:

Като стандартно време през цялата година редактиране

Като стандартно време през зимния сезон редактиране

Като лятно часово време редактиране