Деветнадесета династия на Древен Египет

(пренасочване от XIX династия)

Деветнадесета династия на Древен Египет е един от периодите на Новото царство. Тя се помества в периода от около 1292 до 1186 пр.н.е.

Династията се основава от везира Рамзес I, който фараона Хоремхеб избира за свой наследник. Династията е най-известна с военните си завоевания в днешен Израел, Ливан и Сирия.

Новото царство достига зенита си при управлението на Сети I и Рамзес II, които водят непрестанни войни с либийците и хетите.

Династията упада заради вътрешни борби за власт между наследниците на Мернептах.

Деветнадесета династия на Древен Египет
Име на Фараона Хорово име Управление Гробница Съпруги
Рамзес I Menpehtire 1292 – 1290 пр.н.е KV16 Sitre
Сети I Menmaetre 1290 – 1279 пр.н.е KV17 (Mut-)Tuya
Рамзес II Велики Usermaatre Setepenre 1279 – 1213 пр.н.е KV7 Nefertari
Isetnofret
Maathorneferure
Meritamen
Bintanath
Nebettawy
Henutmire
Мернептах Banenre 1213 – 1203 пр.н.е KV8 Isetnofret II
Сети II Userkheperure 1203 – 1197 пр.н.е KV15 Twosret
Takhat Tiaa
Аменмес Menmire-Setepenre 1201 – 1198 пр.н.е KV10 ??
Сиптах Sekhaenre / Akheperre 1197 – 1191 пр.н.е KV47
царица Твосрет Sitre-Merenamun 1191 – 1189 пр.н.е KV14