XI Клавдиев легион (Legio XI Claudia; Leg XI CPF) е легион на римската армия.

Легионите на Римската империя по времето на император Адриан през 125 г. XI Клавдиев легион е на р. Дунав в Durostorum (Силистра, България), Долна Мизия от 104 г. до 5 век.

Вероятно е образуван от Гай Юлий Цезар през 58 пр.н.е. и съществува до ранния 5 век. Легионът получава почетното име Claudia Pia Fidelis („съзнателен и верен“) при император Клавдий. Името на легиона е съкратено след това на Leg XI CPF.

През 101 пр.н.е. легионът заедно с Leg I и Leg II Adiutrix е изместен на фронта в Мизия, след като даките и сарматите навлизат в провинция Долна Мизия (Moesia Inferior (България)) и император Траян решава да стабилизира Дунавския фронт.

След като Leg XI CPF през 102 г. получава досегашния лагер на V Македонски легион на Ескус (Oeskus, край дн. с. Гиген, Никополско), той получава своя постоянен лагер в Дуросторум (България) от 106/107 г. Присъствието му там е доказано до 5 век.