Даките са севернотракийски племена с келтски и скитски влияния и обитавали в продължение на най-малко няколко столетия области в днешна Влахия (сега Румъния).

Дакия при управлението на Буребиста

Римският император Траян превзема околните области и образува римска провинция (Дакия). Провинцията е заемала около една четвърт от земите в границите на днешна Румъния (Влахия), като е включвала долината на Панония – части от днешни Сърбия и Унгария, както и малки части от днешни Словакия, Молдова и България.

Минало и развитие редактиране

  • Около 50 г. пр.н.е. при Буребиста възниква първата държава на даките, чийто център е днешна Трансилвания. На запад държавата достига до Моравия, където побеждава няколко келтски племена, а на изток – до Черно море и до днешна Украйна. На юг държавата на даките включвало и племена на тракийски гети, които се били заселили по тези места от около 500 г. пр.н.е.. През 44 г. пр.н.е. Буребиста е убит и държавата му се разпада.
  • През 29 г. пр.н.е. даките са съюзници на Марк Антоний срещу Октавиан – по-късно император Август. Няколко столетия по-късно обаче, през
  • През 85 г. даките нахлуват в римската провинция Мизия (разположена сега на територията на днешните Румъния и България). При това римските войски са отблъснати чак до река Рейн.
  • Създадена е столицата на даките – Сармизегетуза – някъде между днешен Банат и Трансилвания (?).
  • Римският император Траян побеждава дакийския цар Децебал през 102 и 106 г., при което Дакия става римска провинция (от 107 до 276 г.). Скоро след като е пленен, крал Децебал се самоубива.

Източници редактиране

  • Никулишце, И. Т. Геты Днестровско-карпатских землях. Кишинев, 1977.
  • Фол, Ал., Т. Спиридонов. Историческа география на тракийските племена до III в. пр.н.е. С., 1983.

Вижте също редактиране