Отваря главното меню

Автохтонна теория за произхода на българския народ

Автохтонната теория за произхода на българите е алтернативна теория, отричана и отхвърляна и до днес като маргинална.[1][2][3]

Тази историографска концепция е изложена за първи път в цялостен вид през 1910 г. в книгата „Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква“ на Ганчо Ценов. Основен постулат на автохтонната теория е, че прабългарите, които са всъщност българи, не са пришълци в Европа, а са народ който населява Балканите още от античността, т.е. те като народ, макар да са носили различни имена в различните исторически епохи, са всъщност местни племена като траки, илири, македони и даки, които са живеели постоянно на същата територия. В една от хипотезите се приема, че прабългарите след продължително пътуване от Балканите до Централна Азия в древността, са се завърнали в старата си родина в ранното средновековие. Други, като Архимандрит Кирил Рилски, издал през 1930-та книгата "Българската Самостоятелна Църква в Илирия", поддържат тези подобни на днешния античен македонизъм. Според него от незапомнени доисторически времена е съществувала българска държава в Македония, която той нарича "Стара България", а след завладяването си от Римска империя българите са станали пълноправни римски граждани, и са били покръстени още от Апостол Павел.

ИзточнициРедактиране

  1. Евлоги Станчев, Творчеството на д-р Ганчо Ценов - академичен национализъм или квазинаучен автохтонизъм. "Преходът - гласове, образи и памет". Доклад изнесен на научна конференция: „Науката в преход: История и параистория“, Белград, Сърбия, 19 – 21 септември 2011 г.
  2. Tchavdar Marinov, "Ancient Thrace in the Modern Imagination: Ideological Aspects of the Construction of Thracian Studies in Southeast Europe (Romania, Greece, Bulgaria)" pp. 80, 111, in Entangled Histories of the Balkans - Volume Three: Shared Pasts, Disputed Legacies, Balkan Studies Library with Roumen Daskalov and Alexander Vezenkov as ed. BRILL, 2015, ISBN 9004290362, pp. 10-118.
  3. Цочо В. Билярски, Александър Македонски, д-р Ганчо Ценов и днешното македонско оглупяване. 04.11.2011, Сите българи заедно.

Външни препраткиРедактиране