Аз (местоимение)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Аз.

Аз е лично местоимение в първо лице, единствено число, именителен падеж.

Обозначава говорещото лице, като олицетворява говорещия и деятеля в неговата автореферентна функция като обект.

Произход на думатаРедактиране

От старобългарската азъ, от протославянската (j)ãzъ, от протоиндоевропейската eǵHóm. Диал. се среща и като яз, язе, ази.

Вижте същоРедактиране