Андезитът е ефузивна вулканична скала. Минералният ѝ състав включва плагиоклаз, биотит, амфибол и пироксен.

Andesite 2013.jpg

Андезитът е вулканичен аналог на интрузивната скала диорит.