Апостол Грежов

български революционер

Апостол Димитров Грежов е български и революционер, член на Задграничното представителство на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Апостол Грежов
български революционер
Седнали: Пандо Кляшев, Апостол Грежов, Стерьо Стерьовски. Прави: Неизвестен, Атанас Кършаков, Стасе Новачков, неизвестен
Седнали: Пандо Кляшев, Апостол Грежов, Стерьо Стерьовски. Прави: Неизвестен, Атанас Кършаков, Стасе Новачков, неизвестен
Роден
1861 г.
Починал
Учил вСолунска българска мъжка гимназия
Апостол Грежов в Общомедия

Биография

редактиране

Грежов е роден в 1861 година в костурското село Дъмбени, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Учи в Солунската българска мъжка гимназия и в 1883 година като ученик атестира костурското българско училище.[1] В 1888 – 1889 година е главен учител в костурското училище, което в предходната учебна година е затворено.[2] В 1890 – 1891 е учител в село Смърдеш.[3]

Участва в българската просветна и църковна борба срещу елинизма в родния си край. Грежов е един от първите дейци на ВМОРО в района.

В 1903 година по време на Илинденско-Преображенското въстание е центрови войвода. През 1904 година участва във Временния комитет на Сарафов[4]. В 1908 година на Кюстендилския конгрес е избран за член на Представителното тяло на Централния комитет.[5]

Участва като делегат от Костурското благотворително братство в обединителния конгрес на Македонската федеративна организация и Съюза на македонските емигрантски организации от януари 1923 година.[6]

В 1920-те години е в българската легация в Тирана, Албания, като в 1928 година временно я завежда.

Умира на 15 февруари 1935 година в София.[7] Апостол Грежов е баща на българския режисьор Борис Грежов.

  1. Каратанасовъ, Златко. Черковно-училищната борба (1868 – 1903 г.). София, Материяли изъ миналото на Костурско № 1, Издава Костурското благотворително братство - София, Печатница „Художникъ“, 1935. с. 19.
  2. Каратанасовъ, Златко. Черковно-училищната борба (1868 – 1903 г.). София, Материяли изъ миналото на Костурско № 1, Издава Костурското благотворително братство - София, Печатница „Художникъ“, 1935. с. 29.
  3. Освободителната борба въ Костурско (до 1904 г.). По спомени на Пандо Кляшевъ. Съобщава Л. Милетичъ. София, Материяли за историята на македонското освободително движение, Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, Книга II, Печатница П. Глушковъ, 1925. с. 11.
  4. Протоколи на Временния комитет на Сарафов март-декември 1904 г., в: Билярски, Цочо. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893 - 1919 г.) - Документи на централните ръководни органи, Том I, Част I, УИ "Св. Климент, Охридски, София, 2007, стр.353-359
  5. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация: Войводи и ръководители (1893-1934): Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 36.
  6. НБКМ-БИА C VIII 38
  7. Пелтеков, Александър Г. Революционни дейци от Македония и Одринско. Второ допълнено издание. София, Орбел, 2014. ISBN 9789544961022. с. 106.