Арийска раса е наименование, използвано през късния 19 век до средата на 20 век, за да обозначи расова група, подгрупа на европеидната раса. Теориите за арийската раса и особено в нейния специфичен немски стереотип от началото на 20 век от светли черти на кожата и лицето, руса коса и т.н. лежат в основата на немския фашизъм и расизъм, както и на съвременни форми (неофашизъм, неонацизъм) и разчитат на идеята за „расово превъзходство“ на арийската раса над останалите. То се свързва с възприеманата отдалеченост от еволюционния предтеча на човека (маймуните) по външен вид, сила на духа и физиката, дисциплина, ред и т.н., без тези теории да са правили някога изследвания върху интелекта на така възприеманата арийска група, нито темата за интелектуалните достойнства на същата някога е била особено повдигана, арийците обикновено са изобразявани като физкултурници, а не като мислители.

Това е предполагаемо подразделение на европеидната раса, обединяващо народите, говорещи индоевропейски езици.[1]

Арийци е самоназванието на древните индо-ирански народи и се приема за синоним на индоевропейци. Думата произхожда от термина „айрия“ на санскрит, със значение „благороден“. В някои западни държави терминът арийска раса се свързва с идеологията на Германската националсоциалистическа работническа партия. В този контекст става дума за опита за създаване на „чиста“ арийска раса от бели европейци.

Терминът „арийски“ се използва по-често от езиковедите за назоваване на индо-иранските езици. Името на държавата Иран произлиза от него, значещо буквално „страна на арийците“.

Бележки редактиране

  1. Mish, Frederic C., Editor in Chief Webster's Tenth New Collegiate Dictionary Springfield, Massachuetts, U.S.A.:1994--Merriam-Webster See original definition (definition #1) of „Aryan“ in English--Page 66

Вижте също редактиране