Расизъм е вярата, че групи от хора притежават особени черти на поведението, съответстващи на физическия им външен вид, и че хората могат да бъдат разделени на превъзхождащи една друга раси.[1][2][3][4] Понятието може да обозначава също предразсъдъци, дискриминация или антагонизъм към други хора, заради тяхната различна раса или етнос.[2][3] Съвременните форми на расизма често се основават на социално обусловено възприемане на биологичните разлики между хората. Такива възгледи могат да приемат формата на социални действия, практики или вярвания, както и на цели политически системи, в които различните раси са подредени като вродено по-висши или по-нисши една от друга, въз основа на предполагаеми общи наследствени черти, способности или качества.[2][3][5]

Знак на расово сегрегиран плаж в Република Южна Африка по време на апартейда

Други определенияРедактиране

СъвременноРедактиране

Расизмът според ООН, е расова дискриминация спрямо личности, обществени групи, части от населението или групи хора, политика на преследване, унижаване, опозоряване, насилие, подстрекаване към вражда и омраза, разпространяване на опорочаващи сведения и нанасяне на вреди според цвета на кожата, етническата, религиозната или националната принадлежност.

За расизма външните различия са основна причина за липса на еднакво (равнопоставено) отношение към членовете на другата група, като това се основава на предположението, че нейните „научни“, „биологически“ или „морални“ характеристики са различни от тези на собствената група и поначало по-низши. Такива расистки доводи често се използват за обосноваване специалното отношение към една група. Тази група се ползва с предимство. Обикновено предоставянето на привилегированото положение се съпровожда със заявления, че тази група е под заплаха (по правило – според нейната субективна преценка) от друга група, която трябва „да бъде поставена на място“ – в социален и териториален смисъл.

В съвременния свят расизмът е смятан за нежелан възглед. В много страни от закона се преследват не само проявите на расизъм, но и пропагандата му. Расистите смятат, че децата с родители от различни раси са с лоша, дефектна наследственост и затова са против междурасовите бракове. Въпреки многобройните опити за разширяване обхвата на понятието расизъм, не се е възприело понятието да се отнася за професионални, полови или възрастови групи, за сексуални малцинства и т.н.

Определението за расизъм не обхваща историческите феномени. Например, великоруският държавен шовинизъм, сталинската национална политика или фашизмът не са расизъм, тъй като не разграничават хората по расов признак.

Съвременното определение на расизма не е свързано с понятието „раса“ поради липсата на строго научно определение за раса в биологията. Оригиналното значение на расизъм е отношението към негрите в САЩ в продължение на три века.

Американските негри (афроамериканците) често не са съгласни да се разширява определението за расизъм, понеже се опасяват, че така те ще си загубят привилегиите, които са спечелили в борбите си за граждански права. Особено те са против определението за расизъм да се разпространява на т.нар. позитивна дискриминация.

ОстарялоРедактиране

Расизъм е доктрина и идеология, твърдяща, че човешките раси са неравноценни. Поради това, принадлежността на някой човек към някой антропологичен тип се счита важно за определяне на неговото обществено положение. Например изследователят Джеймс Уотсън (американски генетик от началото на 20 век) твърди, че негрите са по-глупави от белите.[6] Дефиницията се счита за остаряла, защото самото понятие „раса“ според съвременната биология е неопределено. Вътре в расите, генотипните и фенотипните различия са по-големи отколкото между т.нар. „раси“ и много от разликите, които са се приемали за междурасови, се оказват причинени от исторически, социални или икономически причини.

Типове расизъмРедактиране

Расова дискриминацияРедактиране

 
Студенти протестират против расовите квоти в Бразилия.

Расовата дискриминация представлява установяване неравноправно третиране на индивидите на базата на реални или имагинерни расови категории. Тя е била официална държавна политика на няколко страни по света, като ЮАР в периода на апартейда.

В САЩ регистрирането на расата от страна на официалните власти в профилите на лица, които е вероятно да извършат даден вид престъпление, е считано за дискриминация. Във Великобритания следствието последвало убийството на Стивън Лоурънс обвини полицията в институционален расизъм.

Kъм или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Институционален расизъмРедактиране

Институционален расизъм (известен още като структурен расизъм, държавен расизъм) е расова дискриминация от страна на правителства, корпорации, религии, образователни институции или други големи влиятелни организации, способни да оказват влияние върху живота на много хора. Терминът е въведен от чернокожия активист Стоукли Кармайкъл в края на 1960-те. Той се дефинира по следния начин: „Колективен провал на организация, да осигури подходящо и професионално обслужване на хора заради техния цвят на кожата, култура или етническа принадлежност“.[7]

Икономическа дискриминацияРедактиране

Декларации и международно право срещу расовата дискриминацияРедактиране

ИдеологияРедактиране

Етнически национализъмРедактиране

След Наполеоновите войни Европа се е сблъсква с нов въпрос, а именно за „националностната принадлежност“. Това води до промяна на конфигурацията на европейската карта, на която границите между държавите са прекроени през 1648 г. със сключването на Вестфалския мирен договор. За първи път национализмът се проявява при Бунта на масите по време на Френската революция, като така се създава задължителната военна повинност с цел защитата на младата република от стария ред, представен от европейските монархии. Това повлича след себе си Революционните войни (1792 – 1802), а след тях и Наполеоновите завоевания и следващите Европейски дебати по отношение на концепциите и реалностите на народите, и по-специално на националните държави. Вестфалския договор разделя Европа на различни империи и царства като това повлича след себе си продължителни междуособици между отделните управници.

В модерните национални държави, появили се в навечерието на Френската революция се формират патриотични чувства, които за пръв път се проявяват в Испания по време на Полуостровната война (1808 – 1813). Въпреки че с Виенския конгрес от 1815 г. е възстановен досегашния ред, то националния въпрос се превръща в основен проблем на Европа по време на Индустриалната революция. Това води до Революциите от 1848 година, обединението на Италия, завършено по време на Френско-пруската война, която сама по себе си кулминира в обявяването на Германската империя и по този начин се постига обединението на Германия.

Междувременно Османската империя, която се оказва „болният човек на Европа“, се сблъска с безкрайни националистически движения, които заедно с разпада на Австро-Унгарската империя води до създаването след Първата световна война на различни национални държави на Балканите, с национални малцинства в своите граници. Така етническия национализъм, който проповядва вярата в чистите нации и появата му в исторически контекст води до създаването на модерни национални държави.

Етнически конфликтиРедактиране

Академични схващания за расизмаРедактиране

Научни схващания за расизмаРедактиране

Наследственост и евгеникаРедактиране

Полигенеза и расови типологииРедактиране

Човешки зоопарковеРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Racism. // The Social Science Encyclopedia, Volume 2. 3rd. London; New York, Routledge, 2004. ISBN 978-1-134-35969-1. Racism, the idea that there is a direct correspondence between a group's values, behavior and attitudes, and its physical features [...]
  2. а б в Racism Oxford Dictionaries
  3. а б в Ghani, Navid. Racism. // Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society. SAGE, 2008. ISBN 978-1-4129-2694-2. с. 1113 – 1115.
  4. Newman, D. M.. Sociology : exploring the architecture of everyday life. 9th. Los Angeles, SAGE, 2012. ISBN 978-1-4129-8729-5. с. 405. racism: Belief that humans are subdivided into distinct groups that are different in their social behavior and innate capacities and that can be ranked as superior or inferior.
  5. Newman, D.M.. Sociology: exploring the architecture of everyday life. 9th. Los Angeles, Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-8729-5. с. 405. racism: Belief that humans are subdivided into distinct groups that are different in their social behavior and innate capacities and that can be ranked as superior or inferior.
  6. Нобелов лауреат: Негрите са по-глупави от белите. // Нетинфо, 17 октомври 2007. Посетен на 22 октомври 2007. (на български)
  7. Richard W. Race, Critics have replied that Carmichael's definition glosses over individual responsibility and leaves no room to question whether the members of a group are failing or not meeting standards due not to discrimination but due to their own dysfunctional behaviour and bad choices. Analysing ethnic education policy-making in England and WalesPDF (47.2 KB), Sheffield Online Papers in Social Research, University of Sheffield, p.12. Посетен на 20 юни 2006. 23 септември 2006 at the Wayback Machine