Асимилация (социология)

Вижте пояснителната страница за други значения на Асимилация.

Асимила́ция в социологията и етнологията означава процес, при който част от социума (или целия етнос) губи своите отличителни черти и ги заменя с други, най-често заимствани от друг етнос.

Това се проявява в езика, религията и изобщо в културата.

Асимилацията може да има доброволен характер – увлечение по друга по-развита или привлекателна култура, подпомагана от междунационални и междуонфесионални бракове. Също така може да има и принудителен (насилствен) характер – вследствие от завоевание, изтребление, външно преселение, законодателство и др.

Примери редактиране

Религиозни редактиране

Етнически редактиране

Други редактиране