Ахейски съюз (на гръцки: Ἀχαϊκὴ Συμμαχία или на гръцки: Ἀχαϊκὴ Συμπολιτεία), срещан още в историографията и като Ахейска лига, в античността е обединение на 12 гръцки полиса в Ахея[1], северната част на Пелопонес, което се разпада в края на 4 век пр.н.е. с установяването на македонска хегемония над Елада. Малко по-късно се възражда като антимакедонско обединение и просъществува от около 280 последно начело с Тива. Последното сражение на Ахейския съюз с нахлуващите римляни, състояло се през 146 г. пр. Хр. се счита за край на гръцката съпротива и поставя начало на период Римска Гърция.

Територия на Ахейския съюз през 200 г. пр.н.е.

Политическа организация

редактиране

За разлика от предшестващите го Пелопонески съюз, предвождан от Спарта и Делоски морски съюз начело с Атина, в Ахейския съюз няма централен полис-хегемон. Членовете на съюза са автономни и равноправни. В полисите се съхраняват всички досегашни порядки и учреждения. Център на съюза е град Егион. Върховни съюзни органи са „синклит“-а и „синод“-а (събрания на членовете на съюза), в които могат да участват всички граждани на съюзните градове, които имат навършени 30 години. Синодът се събира редовно, два пъти в годината. На него се провеждат избори за длъжностни лица и се разглеждали текущите дела. Синклитът се събира само при извънредни обстоятелства, когато трябва да се решават особено важни въпроси.

Изпълнителната власт в съюза се поделя между няколко избираеми длъжностни лица, сред които най-важна роля имал стратегът. Стратегът на съюза водел дипломацията и външната политика и председателства съюзните събрания. Първите 25 години в съюза се избират секретар и двама стратези, а по-късно – само стратег.

Към края на 3 век пр.н.е. с помощта на Древна Македония, Ахейският съюз завладява редица нови територии в Пелопонес. В съюз с Древен Рим по време на Втората македонска война ахейците успяват до 191 г. пр.н.е. да завладеят Пелопонес и някои области в Средна Гърция.

От 148 г. пр.н.е. Ахейският съюз започва война с Рим. В 146 г. пр.н.е. е разрушен Коринт – най-значителният град на съюза, което се приема за край и на независимостта на Гърция (Ливий, XXXIII, 7).

Членове на Ахейския съюз

редактиране

Градовете, които в различни периода са членове на Ахейския съюз са: Алеа, Алифира, Аргос, Асея, Асина, Бура, Дима, Дипея, Херея, Хермиона, Хипана, Гортис, Мантинея (Антигония), Калиста, Клейтор, Клеона, Коринт, Лерна, Лусий, Мегара, Месена, Метидрий, Палантий, Патра, Пелена, Сикион, Спарта, Стимфал, Тегея, Телфуса, Тенея, Трезен, Тритея, Фара, Феней, Фигалия, Егион, Егира, Елифасий, Епидавър, Тегея, Тейсоя, Тритея.

Списък на стратезите на Ахейския съюз

редактиране

Източници

редактиране
  1. Achaean League // Енциклопедия Британика. Посетен на 28 юни 2019. (на английски)

Вижте също

редактиране