Втора македонска война

Map Macedonia 200 BC-bg.svg

Втората македонска война се води в периода 200 г. пр. Хр.|200]] -197 г. пр. Хр. между войските на Римската република и Македонското царство.

През 218 г. пр. Хр.|218]]-201 г. пр. Хр. Рим удържа победа във Втората пуническа война над Картаген и активизира своята политика на Балканите. Като повод за обявяването на война служи обвиняването на Македония в нарушаване на договора от 205 г. пр. Хр. (установяване на контакти с Картаген, нападение над съюзници на Рим и др.)

Македонското царство претърпява тежко поражение и приема унизителни мирни условия. Същевременно римляните обявяват свободата на елинските полиси, но настаняват свои отряди в ключови области на Елада, където през 146 г. пр. Хр. е създадена провинция Ахея.