„Балканска трибуна“ е независим информационен всекидневник, излизал в София от 1906 до 1908 година.

„Балканска трибуна“
Информация
Видвсекидневник
Начало1906
Край1917
Езикбългарски
Политическиантимонархически

Основан е от Иван В. Икономов, а отговорен редактор е Иван Андреев. Вестникът е на ярки антимонархически позиции. В редакцията взимат участие Матей Геров, Стоян Власаков, Михалаки Георгиев, Владимир Бобошевски, Петър Папанчев.[1] Вестникът е в опозиция на стамболовисткото правителство на Димитър Петков и това на Петър Гудев. Броеве № 34, 44, 49 и 55 са конфискувани за обида на монарха. Във вестника публикува дръзки антимонархически карикатури Иван Славов.

От 1909 до 1917 година продължава под името „Нова Балканска трибуна“, която също е на опозиционни позиции. Многократно е конфискуван. Във вестника пишат Антон Страшимиров, Ана Карима, Димитър Христодоров, Д. Тодоров, Христо Цанков Дерижан, Павел Делирадев, Кръстю Кръстев, Асен Златаров, С. Филипов.[2]

  1. Коларова, Диана. Алманах на забравените български журналисти - Владимир Бобошевски // Bulgarian Connection. 14 февруари 2011. Посетен на 9 август 2014.
  2. Енциклопедия България, том 1, Издателство на БАН, София, 1978, стр. 194.