Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за термин от биологията. За изследователската мрежа вижте БИОМ.

Биомите (природни зони) са големи съобщества от организми и средата на обитанието им, обхващащи определена географска област с характерен ландшафт и климаксна растителност[1], обусловени от зонален климат.[2][3] По същество биомите са големи екосистеми (макроекосистеми).

Основни биоми на сушатаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Климаксна растителност е тази, която е най-устойчива при съществуващите условия.
  2. Груев, Кузманов (1999), стр. 14
  3. Ангелов (1981), стр. 216
  4. www.worldwildlife.org

ЛитератураРедактиране

  • Груев, Благой, Б. Кузманов. Обща биогеография. Пловдивско университетско изд. Пловдив, 1999, ISBN 954-423-169-2, стр. 14; 81 – 160
  • Ангелов, Павел. Екология. Народна просвета. София, 1981, стр. 216 – 225