Тази статия е за термин от биологията. За изследователската мрежа вижте БИОМ.

Биомите (природни зони) са големи съобщества от организми и средата на обитанието им, обхващащи определена географска област с характерен ландшафт и климаксна растителност[1], обусловени от зонален климат.[2][3] По същество биомите са големи екосистеми (макроекосистеми).

Основни биоми на сушата

редактиране

В резултат на мащабно изследване Световният фонд за природата дефинира 14 основни биома (главни хабитатни типове) на сушата:[4]

 1. Тропични и субтропични влажни широколистни гори
 2. Тропични и субтропични сухи широколистни гори
 3. Тропични и субтропични иглолистни гори
 4. Умерени широколистни и смесени гори
 5. Умерени иглолистни гори
 6. Бореални гори (тайга)
 7. Тропични и субтропични тревни, саванни и храстови биоми
 8. Умерени тревни, саванни и храстови биоми
 9. Наводнявани тревни и саванни биоми
 10. Високопланински тревни и храстови биоми
 11. Тундра
 12. Средиземноморски гори, редколесия и храстови биоми
 13. Пустини и ксерични храстови биоми
 14. Мангрови гори
 1. Климаксна растителност е тази, която е най-устойчива при съществуващите условия.
 2. Груев, Кузманов (1999), стр. 14
 3. Ангелов (1981), стр. 216
 4. www.worldwildlife.org

Литература

редактиране
 • Груев, Благой, Б. Кузманов. Обща биогеография. Пловдивско университетско изд. Пловдив, 1999, ISBN 954-423-169-2, стр. 14; 81 – 160
 • Ангелов, Павел. Екология. Народна просвета. София, 1981, стр. 216 – 225