Умерени широколистни и смесени гори

биом

Умерени широколистни и смесени гори са биом, един от основните хабитатни типове във физикогеографската класификация на Световния фонд за природата.

Biome map 04.svg

Характерни са за областите с умерен климат. Заемат основната част от Европа, значителни части от Източна Азия, източните части на Северна Америка, както и по-малки райони в други части на света. Тези гори образуват четири добре изразени етажа – горен етаж от доминиращите големи дървесни видове, по-нисък етаж от възрастни дървета, храстово ниво и приземен етаж от тревисти видове. Типични доминиращи видове са представители на родовете дъб, бук, бреза, явор.[1]

ЕкорегиониРедактиране

АвстралазияРедактиране

Индо-Малайска областРедактиране

НеарктикаРедактиране

Неотропическа областРедактиране

ПалеарктикаРедактиране

БележкиРедактиране