Бисерска река (в средното течение Голямата река) е река в Южна България – Област Хасково, общини Стамболово, Харманли и Любимец, десен приток на река Марица. Дължината ѝ е 46,2 km. Отводнява източните склонове на рида Чал, южните на рида Хухла и северните склонове на ридовете Градище и Гората в Източните Родопи.

Бисерска река
(Голямата река)
41.6986° с. ш. 25.6383° и. д.
41.8661° с. ш. 26.0828° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Хасково
Община Стамболово
Харманли
Община Любимец
Дължина46,2 km
Водосб. басейн411,4 km²
Отток2,2 m³/s
Начало
Мясторида Гората,
Източни Розопи,
на 0,7 km южно
от село Поповец
Координати41°41′54.96″ с. ш. 25°38′17.88″ и. д. / 41.6986° с. ш. 25.6383° и. д.
Надм. височина425 m
Устие
Мястодесен приток на МарицаБяло (Егейско море)
Координати41°51′57.96″ с. ш. 26°04′58.08″ и. д. / 41.8661° с. ш. 26.0828° и. д.
Надм. височина64 m

Бисерска река извира под името Домуздере на 425 m н.в. от западната част на рида Гората в Източните Родопи, на 700 m южно от село Поповец, Община Стамболово. Тече в широка алувиална долина между източнородопските ридове Чал на северозапад, Хухла на север и Градище и Гората на юг. До село Славяново протича на север-североизток, а след това до устието си – на изток-североизток. В средното си течение носи името Голямата река, а след село Бисер – Бисерска река. Между селата Лешниково и Бисер образува красив пролом, след което навлиза в долината на река Марица, където коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отдясно в река Марица на 64 m н.в., на 1 km североизточно от град Любимец.

Площта на водосборния басейн на реката е 411,4 km2, което представлява 0,78% от водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните:

 • на северозапад и север – с водосборния басейн на Харманлийска река, десен приток на Марица;
 • на юг и югоизток – с водосборните басейни на река Арда и Лозенска река, десни притоци на Марица;

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

 • ← Карандере
 • ← Каваклъдере
 • → Токмаклийска река
 • ← Ахрянска река
 • ← Кютюклюдере
 • ← Курудере
 • ← Азмак
 • ← Урумдере (най-голям приток)
 • ← Палакмедере
 • → Азмакдере
 • ← Топдере
 • → Карамандере
 • ← Курудере
 • ← Чатмадере

Реката е с дъждовно подхранване, като максимумът е в периода февруари-март, а минимумът – септември. Среден годишен отток при град Любимец 2,2 m3/s.

По течението на реката са разположени 6 села:

Водите на Бисерска река се използват за напояване, като по някои от притоците ѝ са изградени няколко микроязовира.

На протежение от 7,2 km, между селата Малък извор и Долно Ботево преминава участък от Републикански път III-505 от Държавната пътна мрежа Хасково – Голям извор – Свиленград.

На 6 февруари 2012 г. стената на микроязовир „Иваново“, разположен на левия ѝ приток Азмакдере се скъсва и водата от него причинява голямо наводнение в село Бисер, като взема и 10 жертви.

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране