Гората

планински рид в България

Гората е планински рид в Източните Родопи, между Хасковската хълмиста област на север и Вълчеполската котловина на юг, на територията на България област Хасково и малка част в Северна Гърция.[1]

Гората
41.716° с. ш. 26.029° и. д.
Местоположение на картата на Дедеагачко
Общи данни
МестоположениеБългария (Област Хасково, Северна Гърция)
Част отРодопи
(Източни Родопи)
Най-висок връхШейновец
Надм. височина703,6 m

Ридът се простира от запад на изток на около 45 км, а ширината му достига до 8 – 10 км. Очертава се ясно между Хасковската хълмиста област и долината на река Марица на север и Вълчеполската котловина на юг. На запад долината на река Бързей (десен приток на Харманлийска река) го отделя от рида Чуката, а на изток на гръцка територия склоновете му постепенно затъват в междуречието на Марица и Арда. В източната му част между гранични пирамиди с №№ от 349 до 378 преминава участък от държавната ни граница с Република Гърция.[1]

Целият рид е ограничен от север и юг от резки, стръмни разседни склонове с праволинейни очертания. Изграден е от мезозойски шисти, старотерциерни брекчи, брекчо-конгломерати, пясъчници, варовици и ефузивни скали. Билните му части са плоски, с изолирани възвишения. Най-високата точка е връх Шейновец (703,6 м) разположен в източната му част, на около 3,5 км западно от държавната граница. В средната част на рида, югозападно от с. Малко градище, североизточно от с. Ефрем и югоизточно от с.Орешец е разположен връх Света Марина с надморска височина 708,6 м. По цялото си протежение ридът е вододел между водосборните басейни на Марица и Арда. По северните му склонове се спускат десните притоци на Марица – реките Бисерска, Лозенска, Дерекьой и др., а по южните – малки и къси леви притоци на Арда. Силно обрасъл с дъбови гори, на базата на които се развива горско стопанство.[1]

По северните и южните подножия на рида в България са разположени 15 села: Воденци, Върбово, Долно Съдиево, Ефрем, Зимовина, Златоустово, Лясковец, Малко градище, Мезек, Орешец, Поповец, Пътниково, Селска поляна, Силен и Тънково, а на гръцка територия – село Петрота.[1]

Ридът Гората се пресича от 3 пътя от Държавната пътна мрежа:

В източната част на рида, в района на село Мезек има останки от средновековна крепост и забележителната с архитектурата си тракийска гробница.[1]

Вижте също Редактиране

Топографска карта Редактиране

Източници Редактиране