Битолски народоосвободителен партизански отряд „Яне Сандански“

Битолски народоосвободителен партизански отряд „Яне Сандански“ или Народоосвободителна партизанска чета е комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония, участвала във въоръжената комунистическа съпротива във Вардарска Македония по време на Втората световна война.

Дейност редактиране

Отрядът е създаден на 8 септември 1942 година край битолското село Лавци с обща численост 22 души, но скоро след това четирима напускат.[1] Напада персонала на железопътната гара Сръбци-Беранци на 10 октомври. За командир на отряда е избран Гьоре Велковски – Косте със заместник Димче Милевски – Добри, за политически комисар е избран Ванчо Пъркев – Сермен със заместник Бено Русо – Коки. Избран е и комисар по прехраната Пецо Богиновски – Кочо с помощник Трайче Груйоски – Павле[2][3]. През зимата на 1942 година се разделя на групи и провежда политическа пропаганда из битолските села, след което в края на март 1943 година се влива в Битолския народоосвободителен партизански отряд „Даме Груев“, с който се прехвърля в Костурско и Леринско. Някои от бойците му се включват в новосформирания Битолски народоосвободителен партизански отряд „Гоце Делчев“[4].

Дейци редактиране

Бележки редактиране