Битолско-преспански партизански отряд „Даме Груев“

Битолско-преспанския народоосвободителен партизански отряд „Даме Груев“ е комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония и Егейска Македония, участвала в така наречената Народоосвободителна войска на Македония.

Битолско-преспански партизански отряд „Даме Груев“
Информация
Битолско-преспанския партизански отряд „Даме Груев“

Дейност редактиране

Формиран е на 6 юни 1942 година при Синедолското кладенче над село Златари. Първоначално отрядът се състои от 17 партизани (долуизброени)[1], а по-късно достига до 30 – 40 души[2]. На 2 август 1942 година отрядът атакува български войници в Смилево, а на 18 август и полицейска станция в Кажани[3], на 21 август Златари и на 21 октомври Сопотско. През ноември 1942 година отрядът се разделя на три – в Бигла, Горна и Долна Преспа в Италианската окупационна зона[4]. Заминава за Леринско и Костурско, където през март 1943 година се обединява с Битолския народоосвободителен партизански отряд „Яне Сандански“. През април-май 1943 година съвместно с Леринския народоосвободителен партизански отряд „Вичо“ се сражават с контрачети в района. Новопостъпили бойци в отряда се обособяват в Битолски народоосвободителен партизански отряд „Гоце Делчев“ от 22 май 1943 година. Скоро след това се завръщат в Битолско и една част от бойците преминават в Дебърца на 17 юли, извършват диверсантски акции и се присъединяват към Народоосвободителния батальон „Мирче Ацев“. След капитулацията на Кралство Италия отрядите „Даме Груев“ и „Гоце Делчев“ разоръжават край Любойно 200 италиански войници на 12 ноември. По-късно същия месец двата отряда се вливат в Народоосвободителния батальон „Стив Наумов“.

През ноември 1944 година е формиран нов партизански отряд „Даме Груев“ и действа по пътя Ресен-Битоля в състава на 49-а дивизия на НОВЮ[5].

Дейци редактиране

Това е списък на отряда към създаването му през 1942 г.[6]

Към август 1944 г. отряда има ново командване[9]:

Бележки редактиране

  1. Сайт с информация за партизанското движение в Македония, архив на оригинала от 22 юли 2011, https://web.archive.org/web/20110722215929/http://sojuznaborcibitola.org.mk/1942.htm, посетен на 27 декември 2010 
  2. Мичев, Добрин. Партизанското движение във Вардарска Македония, 1941 – 1944
  3. Apostolski, M. & Popovski, J. NOB Makedonije, Novinsko-izdavačko preduzeće „Narodna Zadruga", Skopje 1964
  4. Поповски, Јован. НОБ на Македонија, Скопје, 1962 г.
  5. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 163. (на македонска литературна норма)
  6. Dane Petkovski, Vlado Strezoski: BORBENA DEJSTVA U ZAPADNOJ MAKEDONIJI 1941 – 1944, с. 63, архив на оригинала от 5 март 2016, https://web.archive.org/web/20160305194753/http://www.znaci.net/00003/395.pdf, посетен на 28 юни 2016 
  7. Колектив, Значајни личности за Битола, НУУБ „Св. Климент Охридски“, Битоля, 2007, стр.152
  8. Meshulam, Victor (1989). Interviewed by Sara Levin. Center for Holocaust Studies Oral History Collection, Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust, New York.
  9. Кочанковски, Jован. Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка воjна на Македониjа (1941 – 1945), том 2: 1944 – 1945, с. 144