Народоосвободителен батальон „Мирче Ацев“

Народоосвободителен батальон „Мирче Ацев“, още Първи батальон на Втора оперативна зона на НОВ и ПОМ е комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония, участвала в така наречената Народоосвободителна войска на Македония. Денят на основаването и се чества в Северна Македония като „Ден на армията“.

Формиране на батальона Мирче Ацев на 28 август 1943 година

Дейност редактиране

Създаден е на 28 август 1943 година в районът на Втора оперативна зона в Славей планина. Състои се от 200 бойци от Битолско-преспанския партизански отряд „Даме Груев“, Велешкия народоосвободителен партизански отряд „Димитър Влахов“, Прилепски народоосвободителен партизански отряд „Гьорче Петров“ и новодошли бойци от района на Дебърца. Към 10 септември 1943 г. батальонът се състои 205 души, от които 4 евреи и 1 влах. Членове на ръководството са[1][2]:

Батальонът извършва нападение над италианска карабинерските станции при селата Лешани, Велмей и Белчища на 7 септември 1943, разрушава три моста на пътя Кичево-Охрид, изсича 130 ПТТ стълбове, запалва жандармерийската станция в Сливово на 11 септември, влиза в Кичево на 12 септември и участва в разоръжаването на италианския гарнизон. В началото на октомври се обединява с Първи косовско-метохски народоосвободителен батальон „Рамиз Садику“ и Втори кичевски народоосвободителен батальон и водят сражения край Извор, Кленоец, железопътната станция край Подвис, и извършват диверсии по пътя Ресен-Битоля.

На 24 октомври води сражение с български части на планината Баба Сач от ресенския гарнизон. В началото на ноември, отбранявайки Дебърца заедно с други части на НОВМ, води сражения с германски и балистки единици край Кичево, Ращани и планината Буковик. На 11 ноември 1943 в село Сливово се включва в състава на Първа македонско-косовска ударна бригада[3].

Бележки редактиране

  1. Сайт с информация за партизанското движение в Македония, архив на оригинала от 22 юли 2011, https://web.archive.org/web/20110722215922/http://sojuznaborcibitola.org.mk/1943.htm, посетен на 28 декември 2010 
  2. Кочанковски, Jован, Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка воjна на Македониjа (1941 – 1945), том 1: 1941 – 1943, с. 564
  3. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1016 – 17. (на македонска литературна норма)