Борислав Боянов

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Борислав Боянов.

Акад. проф. д.м.н. Борислав Дечев Боянов е български математик, работил главно в областите теория на апроксимациите, числени методи, реален и комлексен анализ.

Борислав Боянов
български математик

Роден
Починал
София, България

Образование Вроцлавски университет
Научна дейност
Област математика
Образование Софийски университет
Вроцлавски университет
Работил в Софийски университет

БиографияРедактиране

Роден е в с. Шемшево на 18 ноември 1944 година. Започва да учи математика в Софийския университет „Климент Охридски“ и се дипломира през 1968 година във Вроцлавския университет.

След това постъпва на работа във Факултета по математика на Софийския университет. Проф. Боянов е чел лекции по „Числени методи“, „Сплайн-функции“, „Теория на апроксимациите“, „Квадратурни формули“ и др., бил е ръководител на катедра „Числени методи и алгоритми“, а в периода от 2003 г. до 2007 г. – и декан на факултета. От 1991 година е член-кореспондент, а от 1997 година е действителен член на Българската академия на науките.

Научното наследство на акад. Борислав Боянов се състои от над 130 статии, публикувани в реномирани международни списания, множество книги, монографии и доклади на престижни научни конференции. Под негово ръководство са написани и защитени над 10 дисертации. Показател за неговия огромен международен авторитет е членството на проф. Боянов в редакционните колегии на Journal of Approximation Theory и на редица други математически списания. Той е основател и пръв главен редактор на списание East Journal on Approximations, под негова редакция излизат от печат и няколко книги.

Умира в София на 8 април 2009 година.

ИзточнициРедактиране