Математик

учен, който се занимава с изучаване и научни изследвания в областта на математиката

Математикът е учен, който се занимава с изучаване и научни изследвания в областта на математиката. Хора, които използват математиката в други области, специфично на бита, но не допринасят директно към нея, обикновено не се считат за математици, макар че днес много математици работят в интердисциплинарни научни области, които са силно гранични на математиката, като например математическата икономика [1].

Българско трудово законодателствоРедактиране

От гледна точка на съвременното българско трудово законодателство професионална квалификация математик се дава на завършилите висше образование по математика. Такива най-често работят в БАН, университетите и училищата.

ОписаниеРедактиране

Математиците обикновено се занимават с намиране и описване на връзки и закономерности или с формулиране на доказателства, които да обосноват логически дадена теорема. Източници на задачи в математиката са физиката, икономиката, игрите, информатиката и обобщения на вече съществуващи математически задачи. Въпреки че голяма част от математиката не е диретно приложима, историята показва, че приложения могат да бъдат намерени в бъдеще. Например теорията на числата, която е една от най-старите области в математиката, е била считана за напълно неприложима в реалния свят, но след изобретяването на компютрите тя намира приложения в криптографията и компютърните алгоритми.

Макар да не съществува Нобелова награда по математика, математиците понякога получават нобелови награди в други области за своите изчисления и теории [1], а също съответни на нобеловата награда са Абеловата награда[2], учередена през 2001, и наградата, която се смята за най-престижна в областта на математиката, е Филдсовият медал. Този медал се дава веднъж на четири години, като всеки път се награждават не повече от четирима лауреати, ненавършили 40 години.

Проблеми на полаРедактиране

Като цяло, математиците са повече от математичките. Една от причините за това е дискриминацията в областта, която не позволява на жени да се развиват и изследват тази област на науката. Едни от най-известните жени математици са: Еми Ньотер, Софи Жермен, София Ковалевская, Рожа Петер, Джулия Робинсън, Мариана Чорни и Емили дьо Шатле.

ИзточнициРедактиране

  1. а б Виж например теория на игрите и американският математик Джон Неш, който получава Нобелова награда за икономика за своята теория за некооперативните игри
  2. Неш например е носител, както на Нобелова награда за икономика, също и на Абелова награда.

Външни препраткиРедактиране

 
Уикицитат съдържа колекция от цитати от/за