Вазирският език е ирански език, говорен в Пакистан. Според някои изследователи представлява диалект на централния пущунски език.

Вазирски език
СтранаАфганистан, Пакистан
РегионВазиристан
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Индоирански
..-Ирански
...-Източноирански
....-Югоизточноирански
.....-Пущунски
......→Централен пущунски