Вайшнавизмът или също като Вишнавизъм е един от основните традиционни клонове на индуизма, който се характерен с почитане на Бог Вишну (и свързаните с него Аватари) като Върховен Бог и закрилник на света.

Вишну, седящ в лотос

Философията на вайшнавизма е монотеистична.

Доктрината на вайшнавизма, известна като Бхакти Йога, се основава на Ведите и другите пуранични произведения, такива, като Бхагавад гита, Иша Упанишад, Вишну Пурана и Бхагавата Пурана.

Последователите на Вайшнавизма се наричат Вайшнави, производна от Вишну на Санскрит.

Според някои статистики, вайшнавите са около 70% от всички последователи на Индуизма[1].

Гаудия вайшнава клонът на традицията на вайшнавизма е популярен по света, основно посредством дейността на Международното общество за Кришна-съзнание.

Четирите школи на Вайшнавизма редактиране

Традицията на вайшнавизма приема четири вайшнава школи за основни.

Четирите вайшнава сампрадаи са:

Източници редактиране