Васал

(пренасочване от Васалитет)

Васал (от келтски gwas – „слуга“, през латински – vassallus и руски – вассал) през Средновековието е феодален владетел, получил земя от друг феодал – своя сюзерен в замяна на задължението да му помага. Васалът полага васална клетва, че се задължава да се подчинява на сюзерена, да следва неговите указания по въпросите на външната и вътрешната политика, да му оказва военна подкрепа при нужда и да плаща предварително договорени данъци.[1]

В по-широк смисъл, васалитетът е зависимост на една държава от друга, при което съществува подчинение, а не равнопоставеност или доброволен съюз.

Явлението е характерно за ранния и средния стадий от развитието на феодализма. Като понятие е използвано в Древния Рим, царствата в Предна Азия. Със създаване на централизирани национални държави през XVI – XVIII век неговото приложение спада, отмира с прекратяването на Османската империя.

Една от последните му прояви е от историята на България – съгласно чл. 1 от Берлинския договор от 1878 г. е създадено Княжество България, което е автономно спрямо Високата порта, трибутарно и намиращо се под върховния суверенитет на султана.

Васалитет – съвкупност от норми и обичаи, които пораждали задължението един свободен човек, наричан васал, да се подчинява и да служи на друг свободен човек – сеньор, както и задължението сеньорът да покровителства и помага на своя васал. В замяна на своята вярност васалът получава от сеньора правото да владее и предава в наследство поземлен имот – феод.[2]

ИзточнициРедактиране

  1. „Vassal“, Encyclopædia Britannica
  2. „История Средних веков“, 6 класс, Пономарев М. В., Абрамов А. В., Тырин С. В.