В математиката, терминът верижна дроб означава израз от вида:

Където е цяло число, а останалите са положителни цели числа. Числата се наричат елементи на верижната дроб.[1]

Всяко реално число може да бъде представено във вид на верижна дроб (крайна или безкрайна). Числото представлява крайна верижна дроб тогава и само тогава, когато то е рационално. Главната (но не единствена) полза от верижните дроби се състои в това, че те позволяват да се намерят добри приближения на реални числа във вид на обикновени дроби.[1]

Верижните дроби се използват широко в теорията на числата и изчислителната математика. Използват се също така във физиката, небесната механика, техниката и други сфери.

ИзточнициРедактиране

  1. а б Regular Continued Fraction, Wolfram Mathematics