Вероника Лазарова

български архитект

Вероника Лъчезарова Лазарова е българска архитектка, поетеса и художничка.

Вероника Лазарова
български архитект
Родена
Починала
Учила вУниверситет по архитектура, строителство и геодезия

Биография

редактиране

Родена е на 16 февруари 1981 г. в София.

Първите години от детството си Вероника живее в Ловеч, но по-късно нейните родители – машинни инженери, трайно се установяват в Михайловград и тя завършва основно и средно образование в Монтана. През 2005 г. завършва УАСГ, София, а 6 години по-късно защитава докторска дисертация на тема „Развитие на културно-пространствената идентичност на големите български градове в условията на Европейска интеграция“.

За нея доц. д-р арх. Елена Димитрова казва:

„Вероника Лазарова доказва изследователски умения, способност да обвърже общото с частното, глобалното с локалното, да ситуира обекта на изследването в сложен културен и пространствен контекст. Вродената упоритост и последователност на Вероника Лазарова в отстояване на собствена позиция и куражът ѝ да пресича границите между професионалните полета, да търси нов прочит на известни факти и да приложи нови за професията инструменти се допълват с умение да изслушва и критично да преценява различни професионални мнения и аргументи“.

Като съсобственик и управител на фирма за архитектурно проектиране „Блоб студио“ ООД, София арх. Вероника Лазарова проектира многофамилни жилищни сгради в Несебър, квартал „Витоша“ в София, хотели, офиси на „Първа инвестиционна банка“ в столицата и страната, интериорни решения, тримерни визуализации и други. Взима участие в колектив за изработване на Директивен план-схема на Перник, участва в колектив в конкурси за: сграда на „Юнионбанк“ – София; общ устройствен план на Сливен; централна градска част на Севлиево; концепция за общ устройствен план на Варна; разширение на Национална художествена академия; идеен паркоустройствен проект на парк „Арпезос север“ и бизнес парк – Кърджали; Концепция за устройство и урбанистично развитие на градския център на Горжув Виелкополски (Полша).

Дипломният и проект на тема „Северна дъга на София“ е отличѐн и се помни дълго време. С колектив печели втора награда в конкурс за обемно-устройствено проучване на Централна железопътна гара в Пловдив и плакет и грамота на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България от Националния преглед на българската архитектура през 2008 г.

През 2010 г. в екип от урбанисти и архитекти нейната фирма „Блоб студио“ ООД печели финансиране по програма „Култура“ на Столичната община за изработване на културно-информационен сайт за Улпия Сердика (www.ulpiaserdica.com). Сайтът е с изчистен дизайн и с достъпни за четене карти. Материалът е под формата на исторически карти, карта на Сердика, наложена върху съществуващия сега град София, кратка история и авторски снимков материал. Сайтът е информативен, изчистен от тежка терминология, достъпен за обикновения потребител.

Владее английски, немски и руски език и притежава специализирани компютърни умения AutoCad Architekture, Archicad, 3D Studio Max и др.

През 2010 и 2011 г., с цел проучване на архитектурните традиции и стил в Европа, посещава Варшава, Виена, Париж, Франкфурт на Майн, Барселона, Валенсия и много други градове.

Научни доклади и публикации

редактиране
 • „Малките публични места в града“. Доклад пред международна научно-приложна конференция. УАСГ, София, 2009 г.
 • „Културните взаимодействия в пространствата на европейските градове – предпоставка за устойчиво градско развитие“. Доклад пред юбилейна научна конференция „65 години УАСГ – София“, 2007 г.

Преподавателска дейност

редактиране

През 2005 – 2007 година е хоноруван преподавател в УАСГ по дисциплините:

 • „Градоустройство“,
 • „Ландшафтна архитектура“,
 • „Регионално планиране“.

Поет, художник и редактор

редактиране

Д-р арх. Вероника Лазарова е не само архитект и учен, но и поет и художник. За поетичното си творчество тя е наречена Петя Дубарова от Монтана.

По-известни нейни творби са: „Сълзи в сапунени мехури“, и картините: „Йероглиф“, „Нестинарка“, „Самота“, „Нимфа“, „Очакването“, „Болка“ и „Венеция“.

През 2002 г. Вероника Лазарова основава и става първият главен редактор на студентския вестник „вЗор“ в УАСГ.

Д-р Вероника Лазарова умира от меланома на 17 октомври 2011 г.

Семейство

редактиране

Вероника Лазарова е наследница на възрожденски род от Ловеч. Сред нейните прадеди е Атанас Пелов Латев, с високо за времето си образование, родолюбив българин и кмет на село Баховица, обесен от турците заедно с други родолюбиви ловчалии на 15 юли 1877 г. в двора на Харманската църква в Ловеч.

В рода на Вероника Лазарова има много строители.

Източници

редактиране
 • Игнатов, Радослав. Монтана сега и тогава, ИК Параф-49, София, 2008, стр. 577
 • Лазарова, Вероника. Аз, разноцветната, ИК Сиела, София, 2012
 • Лазарова, Вероника. Сълзи в сапунени мехури, ИК Компас-П, Пловдив, 2005
 • Лазарова, Вероника. „Защо пък вестник?“, вестник „вЗор“, брой 1, 2002, УАСГ – София
 • Рангелов, Георги, „Многоцветието на таланта“, в-к „Словото днес“, бр. 9, 2012
 • Цветкова, Първолета, „Петя Дубарова от Монтана“, в-к „Стандарт“, бр. 6892, 2012
 • Д.Ш., „Аз, разноцветната“ – този път в изложба, в-к „Монт прес“, бр. 24, 2012 г.
 • Илиев, Цветан, „Обречеността на таланта“, сп. „ЧИТАЛИЩЕ“, 4 – 6, 2013, стр. 26; в-к „Слово плюс“, бр. 40, 4.10.2012 г.
 • „Разноцветната Вероника Лазарова“, Стефанов, Стефан, вестник „Слово плюс“, бр.15, 11 април 2013 г.
 • Вероника Лазарова. „Развитие на културно-пространствената идентичност на големите български градове в условията на европейска интеграция, дисертация“, УАСГ, 28 юни 2011 г.
 • Доц. д-р арх. Елена Димитрова, Становище относно дисертационен труд на арх. Вероника Лазарова, УАСГ, 2011
 • Проф. д-р арх. Младен Панчев. Становище за присъждане научна степен доктор на арх. Вероника Лазарова, УАСГ, 2011

Външни препратки

редактиране