Видинско македонско благотворително братство

Видинското македонско благотворително братство „Гоце Делчев“ е организация на бежанците от областта Македония, установили се във Видин, съществувала от 1880 година.

Видинско македонско благотворително братство
Информация
Типобществена организация
Основана1880 година
Положениенесъществуваща
СедалищеВидин, България
Езицибългарски

Сред основателите на първото Македонско дружество в града през 1880 година е Анастас Миладинов.[1]

След Първата световна война Светослав Симеонов е председател на Видинското братство.[2] През 1923 година като делегати от Видинското македонско благотворително братство Христо Божков и Илия Дундов са участници в разговорите на Съюза на македонските емигрантски организации за обединението на МФРО с неутралните братства.[3][4]

Дълги години председател на братството е Михаил Петров, а след него и Климент Попнаумов. Освен него в града съществуват секции на Илинденската организация, Женско македонско дружество и Младежко братство „Гоце Делчев“.[5]

На 4 януари 1925 година Васил Маноилов, Александър Филипов, Аврам Ефтимов, Никола Нелчинов и 22 други души основават наново братството. В устава му е записано: „Българите, емигранти и бежанци от Македония, както и техните наследници, без разлика на пол и политически убеждения, се организират в дружество с име Македонско културно благотворително дружество „Гоце Делчев“ - гр. Видин“. В настоятелството му влизат Никола Иванов Нелчинов (председател), Михаил Т. Наков (подпредседател), Марко Христов (подпредседател), Михаил Янов (секретар), Димитър Михов (касиер), Аврам Ефтов (съветник) и Иван Станишев (съветник).[6] На 7 февруари 1926 година е избрано ново настоятелство в състав Константин Пазов (председател), Ив. Станишев и М. Янов (подпредседатели), К. Йосифчев (секретар), Д. Михов (касиер), а Иван Янев и М. Христов са съветници. В контролната комисия влизат Л. Иванов, Ив. Нечев и Ст. Илиев.[7][8]

На 20 март 1932 година за председател на Видинското братство е избран Иван Станишев.[9] През 1933 година броят на македонските бежанци във Видин е както следва: от 232 души 60 са от Дебър и околията, от Кичево и околията са 45, от Прилеп – 14, Охрид и селата – 12 и т.н.[10]

На 12 януари 1936 година е конституирано ново ръководство в състав Климент Попнаумов (председател), Александър Филипов Илиев (подпредседател), Светослав Симеонов Тръпков (секретар), Панталей Христов Карабачев (съветник) и Иван Кръстев Янкулов (съветник). В контролната комисия влизат Апостол Георгиев Дошлаков (председател), Атанас Спиров Петров (секретар) и Мио Стойков Станков (член).[11]

 1. Миладиновъ, Иванъ Ан. Исторически албумъ на гр. Струга. София, 1930. с. 36.
 2. Светослав Симеонов от с. Върбен, Горна Река, Реканско, Вардарска Македония // Онлайн библиотека „Струмски“. Посетен на 27 август 2020 г.
 3. Гребенаров, Александър. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918 – 1947). София, Македонски научен институт, 2006. ISBN 9789548187732. с. 122.
 4. НБКМ-БИА C VIII 38
 5. Вълчев, Генади. Македонските българи във Видин. Видин, 2003. ISBN 954-762-011-8. с. 17 – 19.
 6. Райчевски, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България. София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. с. 499 – 500.
 7. Хроника // „Независима Македония“ IV (149). София, СМЕО, 5 март 1926. с. 3.
 8. Съюзенъ животъ // „Независима Македония“ IV (151). София, СМЕО, 19 март 1926. с. 3.
 9. Вълчев, Генади. Македонските българи във Видин. Видин, 2003. ISBN 954-762-011-8. с. 18 – 19, 49 – 50.
 10. Вълчев, Генади. Македонските българи във Видин. Видин, 2003. ISBN 954-762-011-8. с. 15 – 16.
 11. Райчевски, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България. София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. с. 500.