Височина може да се отнася за:

Физична величина

редактиране
  • височина – вертикалният размер на даден обект
  • надморска височина – разстоянието между дадена точка и условно морско равнище
  • височина при хората (или ръст) – разстоянието от ходилата до върха на главата, измерено в изправено положение

Геометрия

редактиране
  • височина в триъгълник – перпендикулярът, спуснат от всеки връх към срещуположната страна на триъгълника
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.